Forumregels

Welkom bij het Range Rover Forum!

Onderstaand wat huisregels. Neem dit aub even door.

Ad blockers
- Het gebruik van dit forum is geheel gratis. Om dit mogelijk te maken worden de kosten voor webhosting gedekt uit reclame inkomsten (o.a. banners). Vriendelijk verzoek om voor deze site geen ad blockers te gebruiken!

Forum regels
- Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij een bericht plaatst.
- Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft.
- Geen afkortingen gebruiken.
- Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers.
- Het plaatsen van pornografische, aanstootgevende teksten of illegale links, plaatjes etc. wordt niet getolereerd.
- Racisme - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op dit forum en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel.
- Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaats met alleen maar getallen, emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijv. !! of ?? tekens.
- Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden.
- Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun berichten worden verwijderd.
- Het is op het RRF niet toegestaan om reclame te maken zonder dit te overleggen met de admin(s).
- De beheerders behouden zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken.
- Berichten met aanstootgevende, laster, spam etc. worden naar eigen inzicht verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker.
- Deze forum regels gelden ook voor het gebruik van het Privé Berichten Systeem.

Account / Profiel
- Een account op het RRF is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.
- Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier gegronde reden voor zijn.
- Gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Het laatst geactiveerde account zal worden verwijderd.
- rangeroverforum.nl behoud het recht om een inactieve account welke tenminste 6 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

Door deel te nemen aan dit forum, verklaar jij je automatisch akkoord met deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen te allen tijde - hetzij op initiatief van de site beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers - worden aangepast.